MENU
Aula_close Layer 1

Principper og politikker

Antimobbestrategi

På SIM har vi et miljø, hvor elever, forældre og medarbejdere føler sig godt tilpas. Vi har en anerkendende tilgang til hinanden, og skolens fællesskab bygger på tolerance, tillid og tryghed.
Vi accepterer ikke mobning og reagerer på det, når vi bliver opmærksomme på det. Alle tager opgaven med at fremme trivsel og forebygge mobning alvorligt, således at der er en fælles forståelse for, at mobning er uacceptabel og ikke tolereres.

Skolens samlede antimobbestrategi - Link


Klassedannelse

Formålet med principperne for klassedannelse er at skabe klasser der bedst mulig understøtter faglig og social trivsel,
læring og udvikling for alle elever. Princippet danner grundlag for klassedannelsen i forbindelse med overgangen til 7. klasse på SIM.

Overblik over det samlede princip for klassedannelse - Link
 

Forældredeltagelse

Vores samarbejde med forældrene er en grundsten for skolens virke; store børn har også brug for forældreinvolvering og -deltagelse! Vi vægter mellem forældre og lærere en åben og tillidsfuld dialog, som vi forventer, at eleven også deltager i, og for os danner kommunikationen med forældrene basis for at møde eleven bedst muligt.

Skolens principper for forældredeltagelse - Link


Mobiltelefoni

Mobiltelefoner må ikke være et forstyrrende element i undervisningen. Ligeledes må mobiltelefonen ikke blive en genstand, der har negativ indflydelse på elevernes sociale udvikling – men man skal ikke underkende mobiltelefonernes sociale funktion i nutidens ungdomskultur.

Skolens principper for mobiltelefoner - Link