Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skolen i Midten
Mobil menu

Principper og politikker

Princip for undervisningens organisering

Skolebestyrelsens princip for undervisningens organisering tager afsæt i skolens værdier - respekt, relationer og kreativitet. Hverdagen på SIM er bygget på vores værdier, som tilsammen udgør grundlaget for vores skole og er vores afsæt for læring.
Princippet skal skabe rammer, som sikrer hver enkelt elev på SIM bedst mulig læring, dannelse og trivsel.

Princip for undervisningens organisering


Antimobbestrategi

På SIM har vi et miljø, hvor elever, forældre og medarbejdere føler sig godt tilpas. Vi har en anerkendende tilgang til hinanden, og skolens fællesskab bygger på tolerance, tillid og tryghed.
Vi accepterer ikke mobning og reagerer på det, når vi bliver opmærksomme på det. Alle tager opgaven med at fremme trivsel og forebygge mobning alvorligt, således at der er en fælles forståelse for, at mobning er uacceptabel og ikke tolereres.

Anti-mobbestrategi og trivsel på SIM


Klassedannelse

Formålet med principperne for klassedannelse er at skabe klasser, der bedst muligt understøtter faglig og social trivsel, læring og udvikling for alle elever. Princippet danner grundlag for klassedannelsen i forbindelse med overgangen til 7. klasse på SIM.

Princip for klassedannelse
 

Klassesammenlægning

Princippet danner grundlag for klassedannelsen i forbindelse med klassesammenlægninger på SIM.
Vi ved og er opmærksomme på, at det ofte i et tre-årigt skoleforløb på SIM er nødvendigt at sammenlægge klasser. Derfor er årgangsfællesskabet særligt væsentligt for os, og vi vægter det højt allerede fra starten af 7. klasse. Eleverne skal følges ad i tre år, så derfor skal afsættet være godt, og det lægger vi som skole meget energi i.

Princip for klassesammenlægning


Samarbejde

Vores samarbejde med forældrene er en grundsten for skolens virke; store børn har også brug for forældreinvolvering og -deltagelse! Vi vægter mellem forældre og lærere en åben og tillidsfuld dialog, som vi forventer, at eleven også deltager i, og for os danner kommunikationen med forældrene basis for at møde eleven bedst muligt.

Princip for samarbejde på SIM


Skemalægning

Målet for skemalægningen er at:

  • udarbejde skemaer, som tager hensyn til de ønsker, som er indgivet forud for skemalægningen
  • have skemaer, som giver afveksling i skoledagen for alle klasser.


Princip for skemalægning 


Mobiltelefoni

Mobiltelefoner må ikke være et forstyrrende element i undervisningen. Ligeledes må mobiltelefonen ikke blive en genstand, der har negativ indflydelse på elevernes sociale udvikling – men man skal ikke underkende mobiltelefonernes sociale funktion i nutidens ungdomskultur.

Princip for brug af mobiltelefoner på SIM 

Dokumenter

Anti-mobbestrategi SIM_0.pdf

Shape Created with Sketch.

Princip klassedannelse.pdf

Shape Created with Sketch.

Princip for samarbejde på SIM (1).pdf

Shape Created with Sketch.

Princip for klassesammenlægning (1).pdf

Shape Created with Sketch.

Princip for skemalægning (1).pdf

Shape Created with Sketch.